Skip to main content

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel Health Center Hoenderdaal zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van  deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Health Center Hoenderdaal  niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Health Center Hoenderdaal garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Health Center Hoenderdaal wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.